Serviceclub Fifty-One Walcheren is opgericht door een aantal oud-leden van de Ronde Tafel Walcheren. Inmiddels telt Fifty-One Walcheren 21 leden en staan er al weer een aantal nominatie op de rol. Het bestuur bestaat op dit moment uit Martin van Heulen (voorzitter), Paul Rijkse (penningmeester) en Ad-Jan de Klerk (secretaris).

Doelstellingen
Martin van Heulen: “Aanvankelijk hadden we ons na het verlaten van de Ronde Tafel verenigd in de ‘Retired Old Tablers’ (ROT), maar al snel bleek dat alle leden van die vriendenclub behoefte hadden aan meer structuur. Na een zoektocht langs diverse serviceclubs vonden wij bij Fifty-One wat wij zochten; hun doelstellingen sloten het beste aan bij die van de Ronde Tafel. Deze zijn:

– Het bevorderen van vriendschap, achting en verdraagzaamheid;
– Bijeenkomsten beleggen om wederzijds begrip te ontwikkelen;
– De gemeenschap dienen door waardevolle initiatieven te steunen en te begeleiden.

Om de nieuwe club haar eigen dynamiek te geven, hebben wij gekozen voor een formule die slechts voor een deel zichtbaar is in de naam Fifty-One. De naam Fifty One heeft een tweeledige betekenis, enerzijds is het streven om de gemiddelde leeftijd van de leden op 51 te houden, anderzijds is het maximaal aantal leden begrensd op 51.

Het streven naar de gemiddelde leeftijd resulteert in een voortdurende verjonging. Bovendien
heeft FOC Walcheren nog een extra bepaling aan haar statuten toegevoegd, namelijk
dat leden op het moment van functionele pensionering overgaan naar de “sociëteit”. Ze blijven hierbij wel lid, maar FOC Walcheren denkt dat hierdoor de samenstelling van de club interessant zal blijven voor jongere leden. Leden hoeven niet per se ondernemer te zijn of afkomstig van de Ronde Tafel, wel moeten zij wonen en/of werken op Walcheren en moeten zij iets toevoegen aan de club. Potentiële
leden worden uitsluitend uitgenodigd door een bestaand lid dat ervan overtuigd is dat de
betreffende persoon een waardevolle bijdrage kan leveren aan de club.

Fifty-One Walcheren is een echte mannenclub, waar stropdassen uit den boze zijn. De leden komen elke eerste dinsdag van de maand bij elkaar in hun thuishonk, Eetcafé Pension
Duinlust in Dishoek. “Deze laagdrempelige gelegenheid past perfect bij onze vriendenclub”, vervolgen de bestuursleden. “Wij borrelen, dineren en vergaderen er in een aparte zaal
waar wij ook lezingen, presentaties enzovoort kunnen verzorgen. In de maanden die vijf
dinsdagen hebben, organiseren wij op die vijfde dinsdag een evenement met onze partners,
bijvoorbeeld home party’s. Een aantal koppels eet dan bij een lid thuis en het dessert
wordt gezamenlijk op een centrale plek genuttigd. Een aantal keer per jaar brengen wij ook bedrijfsbezoeken, hetzij bij de leden of bij derden. Ieder lid krijgt een bepaalde taak bij het organiseren van activiteiten.”

Het verlenen van diensten aan de maatschappij is een belangrijke doelstelling van Fifty-One. Inmiddels heeft Fifty One Walcheren al twee fundsraising evenementen georganiseerd. Het eerste werd samen met het oprichtingsfeest gedaan en zal een terug kerend feest worden het tweede was Sate by the Sea, wat ook een terugkerend evenement zal worden. Voor meer info zie foto’s.

Fifty-One Walcheren is een dynamische serviceclub, geen overactieve. Wat zij ondernemen,
doen zij weloverwogen, wat de kwaliteit ten goede komt. In de komende maanden zal een
aantal doelstellingen worden gerealiseerd. “De eerste stap is gezet met de oprichting van
Fifty-One Club Walcheren. De volgende worden de invulling van onze website, waarmee wij
ook met onze leden gaan communiceren, en het bewerkstelligen van een toename van het
aantal leden. Daarnaast zullen wij regelmatig projecten organiseren die de maatschappij ten
goede komen”, besluiten de bestuursleden.